V sobotu 2. března 2024 v 11 hodin bude v litoměřické katedrále vysvěcen nový biskup naší diecéze P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D.,CSsR. Od čtvrtka 22. února se věřící v naší diecézi mohou přidat k modlitbě Novény před biskupským svěcením.

Jak se modlit novénu?

Každý den novény má jedno konkrétní téma, které souvisí s biskupskou službou. Tato témata vycházejí z otázek, které budou svěcenci položeny při obřadu: ověřují jeho vhodnost a prozrazují povahu Boží milosti, jež bude novému biskupovi dána. Modlitba novény začíná ve čtvrtek 22. února a končí den před biskupským svěcením, v pátek 1. března.

 

  • Pro modlitbu novény si každý den můžete najít vhodný čas a místo.
  • Můžete zaujmout vhodnou polohu těla (kleknout si, sednout si, …), pomoci svým očím (postavit před sebe kříž nebo ikonu, zapálit svíčku, …) a setrvat chvíli v tichu v Boží přítomnosti.
  • Pak si můžete přečíst téma dne, text z Bible a z církevních Otců.
  • Chvíli se můžete v duchu nebo nahlas (i s dětmi a rodinou) modlit.
  • Na závěr můžete přidat jednu z klasických modliteb (Otčenáš, Zdrávas Maria, …), modlitbu za biskupa z kancionálu nebo modlitbu určenou pro daný den.

 

Novéna před biskupským svěcením ke stažení

Biskupské svěcení

Je zde pro vás možnost společné účasti na biskupském svěcení v Litoměřicích sobotu 2. března 2024 v 11 hodin. Z Jablonce nad Nisou bude vypraven autobus, zájemce prosíme o zapsání na seznam v kostele, případně kontaktujte farní úřad pro rezervaci místa.

Aktuálně doplňuji, že mše bude živě přenášena TV Noe - tedy v sobotu 2. března 2024 v 11 hodin se lze připojit i takto.