Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, JABLONEC NAD NISOU, LUČANY NAD NISOU
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
1.10.
26. neděle v mezidobí 07:30 farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou:   
09:30 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
14:00 kostel Panny Marie Pomocné, Nová Ves nad Nisou:   
18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
PO
2.10.
památka svatých andělů strážných 07:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
ÚT
3.10.
úterý 26. týdne v mezidobí 18:00 kostel Nejsvětější Trojice, Mšeno nad Nisou:   
ST
4.10.
památka sv. Františka z Assisi 18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
ČT
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   

6.10.
sv. Bruna, kněze 17:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
SO
7.10.
památka Panny Marie Růžencové 08:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
16:00 farní kostel Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou:     
NE
8.10.
27. neděle v mezidobí 07:30 farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou:   
09:30 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
14:00 kaple Nejsvětější Trojice, Rádlo:   
18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   

1. října – 26. neděle v mezidobí

 

V pondělí je památka sv. andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi, v sobotu Panny Marie Růžencové.

 

V pondělí v 17 hodin se koná na faře biblická hodina se Zbyňkem Pavienským.

 

Ve čtvrtek na faře od 16:30 bude Úvod do Písma svatého – téma: Kniha Rút.

 

V pátek je první pátek v měsíci, bude opět celodenní adorace, můžete se zapsat na jednotlivé půlhodiny. Možnost svátosti smíření bude dopoledne na faře, od 16:30 a pak v kostele. Zpovídá se také jako obvykle po celý týden vždy půl hodiny přede mší svatou.

 

V pátek večer se koná hned po mši svaté společenství mládeže. Zváni jsou tentokrát zvláště i ti, kdo ještě nikdy nebyli, anebo se pravidelně neúčastní. Budeme společně promýšlet další fungování společenství a jeho případné rozdělení na „středoškolské“ a „vysokoškolské“.

 

V neděli 29. října proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Od dnešní neděle do neděle 15. října je možné vhodit do určené krabice návrhy kandidátů.

 

Sbírka minulé neděle na diecézní charitu Litoměřice: 10 234,–. Sbírky tuto i příští neděli budou opět na potřeby farnosti.

 

Vyšel nový Farní list.

 

Dnes je poprvé příprava na biřmování. A tento týden také začínají hodiny náboženství.

 

Agapé bude příští neděli.