Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, JABLONEC NAD NISOU, LUČANY NAD NISOU
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou:   
09:30 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:     
14:00 kostel Panny Marie Pomocné, Nová Ves nad Nisou:   
18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
PO
4.12.
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 06:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou: roráty
ÚT
5.12.
úterý 1. adventního týdne 18:00 kostel Nejsvětější Trojice, Mšeno nad Nisou: Po mši svaté přijde Mikuláš.
ST
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa 06:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou: roráty
ČT
7.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   

8.12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 17:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
SO
9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 08:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
16:00 farní kostel Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou:   
NE
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou:   
09:30 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   
14:00 kaple Nejsvětější Trojice, Rádlo:   
18:00 děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou:   

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.


3. prosinec – 1. neděle adventní

 

Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, apoštola, v pátek slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

 

V době adventní budou rorátní mše svaté každé pondělí, středu a sobotu od 6 hodin. Každou středu zveme po rorátech děti, případně i s rodiči, na snídani na faru.

 

V úterý se bude konat biblická hodina se Zbyňkem Pavienským v rámci modlitebního setkání u J. Kernerové (ul. Boženy Němcové 42), přibližně od 19 hodin.

 

V úterý po mši svaté přijde do Mšena svatý Mikuláš, zveme zejména všechny děti. Můžete mu vzadu v kostele přispět na cestovní výlohy do kasičky na tiskoviny.

 

Ve středu po adoraci na faře v 19 hodin bude poslední přednáška z cyklu Rozumět mši svaté. Přednáší P. Štěpán Smolen.

 

V sobotu bude na faře adventní duchovní obnova s P. Henrykem Kumanem, saletinem z Bozkova.

 

Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.