Služba lidem

Služba lidem

Křest

Křest je počátkem křesťanského života s Bohem. Malé děti je možné křtít, pokud je aspoň jeden z rodičů pokřtěný katolík a pokud oba rodiče absolvují krátkou přípravu (dvě nebo tři hodinová setkání).

Dospívající a dospělí, kteří hledají Boha, se mohou účastnit bohoslužeb i aktivit na faře. Pokud je křesťanství osloví, mohou kontaktovat kněze kvůli individuální přípravě pro přijetí této svátosti. Příprava trvá obvykle asi jeden rok. Kdo se chce dozvědět víc, ale není si zatím jist, zda se nechat pokřtít, může nezávazně chodit na besedy v rámci příprav na biřmování. Bývají obvykle v neděli v 10:45 na faře. Ohledně bližších informací kdykoliv oslovte kněze.

Biřmování

Biřmování je posilou k zodpovědnému prožívání křesťanské dospělosti. V naší farnosti se uděluje obvykle jednou za dva až tři roky. Přihlašovat se k přípravě na tuto svátost je možné pokřtěným, starším čtrnácti let. Začátek příprav bývá v říjnu. Ohledně bližších informací kdykoliv oslovte kněze.

Svátost manželství

V kostele uzavírají manželství ti, kdo chtějí, aby Bůh jejich vztahu požehnal a řídil ho. O tuto svátost může žádat pár, kde alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný v katolické církvi. Přípravy probíhají dle domluvy s knězem, je však třeba přijít minimálně tři měsíce před plánovanou svatbou, lépe však půl roku. Ohledně bližších informací kdykoliv oslovte kněze.

Svaté přijímání

Svaté přijímání (Eucharistie) je spojení s životadárným Tělem a Krví Ježíše Krista. Děti k této svátosti obvykle přistupují ve 3. třídě ZŠ poté, co alespoň jeden rok docházejí na příslušné hodiny náboženství. Pokřtění dospělí, kteří u prvního svatého přijímání dosud nebyli, mohou kontaktovat kněze.

Svátost smíření (zpověď)

Svátost smíření je setkání s odpouštějící Boží láskou skrze vyznání hříchů knězi. Přistoupit k ní mohou pouze pokřtění katolíci. Každý věřící je povinen přijmout tuto svátost alespoň jednou do roka. Kněz bývá k dispozici ve zpovědnici v kostele obvykle půl hodiny před mší svatou. Vyzpovídat se lze po domluvě s knězem také jindy.

Svátost nemocných

Pomazání nemocných zprostředkovává Boží požehnání – pokoj mysli a někdy i fyzické uzdravení – pro ty, kdo zakoušejí útrapy nemoci nebo stáří anebo se ocitli v nebezpečí smrti. Uděluje se jednou ročně po ohlášení v kostele. Mimo to je však možné pozvat kněze kdykoliv k nemocnému domů nebo do nemocnice. Pokud jde o umírající katolíky, je nikoliv jen vhodné, ale nezbytné zavolat k nim včas před smrtí kněze – a to nejlépe dokud je pacient při vědomí.

Nemocní katolíci, kteří touží po svaté zpovědi nebo svatém přijímání, mohou kontaktovat kněze. Navštíví je přímo doma nebo v nemocnici – stejně jako každého jiného nemocného, který by toužil po duchovní podpoře.

Pokud vám zemřel někdo blízký a chcete se s ním rozloučit v kostele, na hřbitově nebo v obřadní síni, kontaktujte co nejdříve (nejlépe přes pohřební službu) kněze ohledně termínu pohřbu. Pokud chcete, aby se za zesnulého, např. ve výročí úmrtí, sloužila mše svatá, přijďte za knězem v kostele do sakristie bezprostředně po mši svaté.

Žehnání bytů a domů

Domy a byty se žehnají především v období okolo slavnosti Zjevení Páně – lidově Tří králů. V kostele bývá seznam, kam se zájemci mohou zapsat, je však možné se domluvit s knězem individuálně kdykoliv.

 

Prosíme, kontaktujte kněze osobně bezprostředně po mši svaté nebo přes farní kancelář. Můžete použít i zveřejněné kontakty