kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn – i když ne zcela dokončen – během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou – 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí – které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta – je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž).

V interiéru kostela je řada pozoruhodných detailů, které architekt navrhl s velkým citem pro prostor a materiál. Bronzovou oltářní sochu živého Ježíše Krista vytvořil Arnold Hartig, rodák z nedalekého Žďáru u Tanvaldu, jenž patřil k nejvýznamnějším vídeňským medailérům. Varhany patří mezi největší v diecézi. Jsou dílem renomované firmy Gebrüder Rieger z Krnova a mají dosud zachovanou původní dispozici. Na jednom z bočních oltářů podpírá Matka Boží umírajícího vojáka v rakousko-uherské uniformě; autorem plastiky je jablonecký sochař Franz Hub. Jde o zajímavý příklad reflexe světové války v sakrální architektuře. V devadesátých letech minulého století vznikl nový kamenný obětní stůl, byla položena dlažba a dispozice kostela byla upravena v souladu s liturgickými předpisy posledního koncilu.

Borek Tichý a kol.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.5. do 31.5.2024)

Den Čas Druh intence
úterý
21.5.
06:00 Adorace
16:00 Adorace
středa
22.5.
06:00 Adorace
18:00 Mše svatá

  

18:30 Adorace
čtvrtek
23.5.
06:00 Adorace
18:00 Mše svatá

  

18:30 Adorace

Adorace je zakončena modlitbou za očistu církve a za naši farnost.

pátek
24.5.
06:00 Adorace
17:00 Mše svatá

  

17:45 Adorace

Adorace je obvykle provázena hudbou a čtením a je určena zejména farní mládeži.

sobota
25.5.
06:30 Adorace
08:00 Mše svatá

  

neděle
26.5.
09:30 Mše svatá

Slavnost prvního svatého přijímání.   

18:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace
pondělí
27.5.
06:00 Adorace
07:00 Mše svatá

  

18:30 Adorace
úterý
28.5.
06:00 Adorace
16:00 Adorace
středa
29.5.
06:00 Adorace
18:00 Mše svatá

  

18:30 Adorace
19:00 Akce

Přednáška a beseda se Zdeňkou Rybovou z Hnutí Pro život ČR o křesťanské angažovanosti (nejen) ve prospěch nenarozených dětí a jejich rodičů

čtvrtek
30.5.
06:00 Adorace
18:00 Mše svatá

Slavnostní mše svatá zakončená průvodem s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům uvnitř kostela

  

pátek
31.5.
06:00 Adorace
17:00 Mše svatá

  

17:45 Adorace

Adorace je obvykle provázena hudbou a čtením a je určena zejména farní mládeži.

Místo uskutečnění

50.7270408N, 15.1710881E

Sdílejte info