kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn – i když ne zcela dokončen – během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou – 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí – které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta – je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž).

V interiéru kostela je řada pozoruhodných detailů, které architekt navrhl s velkým citem pro prostor a materiál. Bronzovou oltářní sochu živého Ježíše Krista vytvořil Arnold Hartig, rodák z nedalekého Žďáru u Tanvaldu, jenž patřil k nejvýznamnějším vídeňským medailérům. Varhany patří mezi největší v diecézi. Jsou dílem renomované firmy Gebrüder Rieger z Krnova a mají dosud zachovanou původní dispozici. Na jednom z bočních oltářů podpírá Matka Boží umírajícího vojáka v rakousko-uherské uniformě; autorem plastiky je jablonecký sochař Franz Hub. Jde o zajímavý příklad reflexe světové války v sakrální architektuře. V devadesátých letech minulého století vznikl nový kamenný obětní stůl, byla položena dlažba a dispozice kostela byla upravena v souladu s liturgickými předpisy posledního koncilu.

Borek Tichý a kol.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 10.6. do 20.6.2023)

Den Čas Druh intence
sobota
10.6.
06:30 Adorace
08:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace

Adorace je zakončena modlitbou za očistu církve a za naši farnost.

neděle
11.6.
09:30 Mše svatá

  

18:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace
pondělí
12.6.
06:00 Adorace
07:00 Mše svatá

  

08:00 Akce
12:00 Akce
18:30 Adorace
úterý
13.6.
06:00 Adorace
08:00 Akce
12:00 Akce
16:00 Adorace
středa
14.6.
06:00 Adorace
08:00 Akce
12:00 Akce
18:00 Mše svatá

  

19:00 Akce
20:00 Adorace
čtvrtek
15.6.
06:00 Adorace
08:00 Akce
12:00 Akce
18:00 Mše svatá

  

18:30 Adorace

Adorace je zakončena modlitbou za očistu církve a za naši farnost.

pátek
16.6.
06:00 Adorace
08:00 Akce
12:00 Akce
17:00 Mše svatá

  

17:45 Adorace

Adorace je obvykle provázena hudbou a čtením a je určena zejména farní mládeži.

sobota
17.6.
06:30 Adorace
08:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace

Adorace je zakončena modlitbou za očistu církve a za naši farnost.

neděle
18.6.
09:30 Mše svatá

poutní mše svatá, po mši svaté jste zváni na agapé  

18:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace
pondělí
19.6.
06:00 Adorace
07:00 Mše svatá

  

08:00 Akce
12:00 Akce
18:30 Adorace
úterý
20.6.
06:00 Adorace
08:00 Akce
12:00 Akce
16:00 Adorace
17:00 Akce

Varhanní koncert Vladimíra Roubala, ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově a jednoho z nejlepších českých varhaníků.

Místo uskutečnění

50.7270408N, 15.1710881E

Sdílejte info