kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

O místu:

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn – i když ne zcela dokončen – během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou – 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí – které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta – je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž).

V interiéru kostela je řada pozoruhodných detailů, které architekt navrhl s velkým citem pro prostor a materiál. Bronzovou oltářní sochu živého Ježíše Krista vytvořil Arnold Hartig, rodák z nedalekého Žďáru u Tanvaldu, jenž patřil k nejvýznamnějším vídeňským medailérům. Varhany patří mezi největší v diecézi. Jsou dílem renomované firmy Gebrüder Rieger z Krnova a mají dosud zachovanou původní dispozici. Na jednom z bočních oltářů podpírá Matka Boží umírajícího vojáka v rakousko-uherské uniformě; autorem plastiky je jablonecký sochař Franz Hub. Jde o zajímavý příklad reflexe světové války v sakrální architektuře. V devadesátých letech minulého století vznikl nový kamenný obětní stůl, byla položena dlažba a dispozice kostela byla upravena v souladu s liturgickými předpisy posledního koncilu.

Borek Tichý a kol.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 19.8. do 29.8.2022)

Den Čas Druh intence
pátek
19.8.
06:00 Adorace ( volná intence )
15:30 Adorace ( volná intence )
17:00 Mše svatá

  

sobota
20.8.
06:30 Adorace ( volná intence )
08:00 Mše svatá

  

19:00 Adorace ( volná intence )
neděle
21.8.
09:30 Mše svatá

  

18:00 Mše svatá

  

pondělí
22.8.
07:00 Mše svatá

  

středa
24.8.
18:00 Mše svatá

  

čtvrtek
25.8.
18:00 Mše svatá

  

pátek
26.8.
17:00 Mše svatá

  

sobota
27.8.
08:00 Mše svatá

  

neděle
28.8.
09:30 Mše svatá

  

18:00 Mše svatá

  

pondělí
29.8.
07:00 Mše svatá

  

Místo uskutečnění

50.7270408N, 15.1710881E

Sdílejte info