Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Biblická hodina

K četbě a výkladu Písma svatého se zájemci scházejí obvykle každé první pondělí v měsíci v 17 hodin na faře.
Kontakt: Zbyněk Pavienský

Úvod do Písma svatého

Setkání vždy nad jednou knihou Písma se koná každý druhý čtvrtek v 16:30 na faře.
Kontakt: Viktor Mikeš

Přednášky o duchovním životě

Dvakrát do roka, během podzimu a potom během postní doby, se na faře ve středy od 18:45 konají přednášky kněze o životě z víry. 
Kontakt: P. Štěpán Smolen

 

Pokud se chcete zapojit a nevíte přesně na koho se obrátit, získáte telefonní kontakt ve farní kanceláři