Společenství ve farnosti

Společenství ve farnosti

Společenství rodin

Každou třetí neděli v měsíci po mši svaté (cca od 11 do 13 hodin) se na faře  manželé setkávají k vzájemnému sdílení o životě z víry a k dalšímu programu. Bývá zajištěno hlídání dětí i oběd.
Kontakt: Klára Plačková

Senioři 

Každou druhou středu v měsíci od 16 hodin bývá na faře pro seniory na programu zajímavé téma, někdy je pozván host.
Kontakt: Jaroslava Kernerová

Mládež

Setkávání mládeže probíhá v pátek večer. Začíná po mši svaté, cca v 17:30 hodin, v kostele eucharistickou adorací doprovázenou písněmi. Pokračuje pak na faře společným stolování, hrami, témátkem a modlitbou. Zváni jsou všichni od 8. třídy ZŠ až po VŠ. Program bývá někdy rozdělen do dvou skupin – „středoškolské“ a „vysokoškolské“. Končívá se ve 20:30.
Kontakt: P. Štěpán Smolen

Maminky na mateřské dovolené a jejich děti 

Maminky se setkávají obvykle ve čtvrtek od 9:30 do 11:00 na faře. Na programu je společné hraní, povídání a modlitba. Je dobré se předem ohlásit sms, vinou nemocí dětí se maminky pokaždé nemusí sejít!
Kontakt: Anna Pospíšilová a Kateřina Blahoutová

Setkání nejen otců 

Každý 1. pátek v měsíci cca od 19 hodin se pánové setkávají v restauraci Radnice. Jedná se o neformální relax s kamarády a pokec o čemkoli. Komu čas dovolí, může před setkáním na mši svatou.
Kontakt: Ladislav Novák 

Setkávání žen 

Ženy se k volnému povídání u kávy setkávají každý 2. pátek v měsíci cca od 19 hodin, přijít lze i později. Místo setkání je oznámeno zhruba týden před setkáním.
Kontakt: Ludmila Nováková

 

Pokud se chcete zapojit a nevíte přesně na koho se obrátit, získáte telefonní kontakt ve farní kanceláři