kaple Nejsvětější Trojice, Rádlo

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Obec Rádlo v minulosti patřila k farnosti Rychnov (nyní do farního obvodu Jablonec nad Nisou). V obci byla v letech 1725–26 vybudována na místě starší zvonice kaple sv. Trojice, do které byl r. 1730 přenesen oltář sv. Trojice z Rychnova. V roce 1829 byla ke kapli přistavěna věž. Roku 1931 byla kaple i s věží zbourána a na jejím místě byl podle návrhu architekta Rösslera z Jablonce nad Nisou postaven dnešní kostel sv. Trojice. Od roku 2014 stojí vedle kostela replika souboru soch Getsemanská zahrada. Původní soubor z r. 1829, jehož autorem byl pravděpodobně kameník Ignác Martinec z nedalekých Sestroňovic, stával mezi domy čp. 71 a 67 a v 60. letech minulého století byl po opakovaném poškození přemístěn manžely Scheybalovými do zahrady bývalé fary u jabloneckého kostela sv. Anny. Pískovcový sloup před kostelem nese reliéfy Panny Marie Bolestné, sv. Františka Serafínského a sv. Josefa s Ježíškem. Roku 1808 ho nechal za 300 zlatých postavit Josef Lang z čp. 103, od roku 1958 je památkově chráněný.


V kapli je sloužena mše každou druhou neděli v měsíci ve 14 hodin mimo prázdnin (červenec a srpen). Přesný termín prosím ověřte v Kalendáři na webu a nebo ve Farním listu.

Místo uskutečnění

50.6987274N, 15.1163077E

Sdílejte info