Služba při liturgii

Služba při liturgii

Ministranti 

Chlapci, včetně nových zájemců, jsou srdečně zváni k asistenci při mši svaté. Přijít lze čtvrt hodiny před bohoslužbou do sakristie. Ministrantské schůzky se konají na faře, v obvykle první a třetí pátek v měsíci po mši svaté, a to od 16 do 17 hodin. Přesná data konání jsou v ohláškách a v kalendáři na webu.
Kontakt: Štěpán Pospíšil

Schola tradiční

Liturgický pěvecký sbor doprovází hlavní nedělní bohoslužbu a významné slavnosti liturgického roku. Zkoušky se konají zpravidla v sobotu večer a v neděli od 8.30 hod. ve společenské místnosti na faře.
Kontakt:  Kristýna Suchánková

Schola rytmická

Tato schola doprovází každou první neděli v měsíci hlavní mši svatou. Schází se v osm hodin ráno na faře. Předchází také zkouška obvykle v sobotu večer, vždy operativně dle možností zpěváků.
Kontakt: Jakub Horák

Varhaníci

O varhanní doprovod mše svaté se v naší farnosti dělí čtyři varhaníci. Pokud toužíte být dalším, neváhejte se ozvat.
Kontakt: Anežka Čížková

  

Pokud se chcete zapojit a nevíte přesně na koho se obrátit, získáte telefonní kontakt ve farní kanceláři