Blog - Úvodník Farního listu

Červotoč v srdci

Červotoč v srdci

Fotografie v sobě ukrývají zvláštní moc. Obsah, který zachycují na nich, totiž často vypadá lépe než originál. Před nějakým časem jsem si tak prohlížel fotografie původního mobiliáře z našeho chrámu.

Číst dál
Mimozemská invaze se blíží

Mimozemská invaze se blíží

Nejspíš teď, drazí farníci, hledíte na nadpis a říkáte si, co je to zase za blbost. Mně pak nezbývá než vám přitakat: ano, ona zvýrazněná věta výše je (doufám!) naprostá pakárna. Jenže jak jinak vás přimět, abyste úvodník četli, zvláště tentokrát, kdy je důležitý? Pokud by titulek hlásal: Pán Ježíš nás miluje, obávám se, že by se počet čtenářů smrskl na třetinu.

Číst dál
Biskup

Biskup

Před padesáti lety, 6. dubna 1974, odešel k Pánu Štěpán Trochta, litoměřický biskup, který nazval svou diecézi kamenolomem Páně.

Číst dál
Fialový hadr

Fialový hadr

„Ach ne, zas ten hadr!“ zděsím se v předsíni kostela. A právem – fialová plachta opět po roce zakrývá oltářní kříž se vzkříšeným Pánem.

Číst dál
Utrpení

Utrpení

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. (2 Kor 4,17)
Proč člověk dobrovolně podstupuje utrpení? Proč by se někdo jako já – nesportovec, který nikdy neprobděl celých 24 hodin – vydal v lednu na noční čtyřicetikilometrové putování za Pannou Marií? Uspokojivou odpověď nedokážu najít doteď.

Číst dál
Únava ze slavení

Únava ze slavení

Doba vánoční sice ještě chvíli potrvá, ale to, čemu se říká „svátky“, už je za námi. Zvonky štěstí dozvonily, už opět zvoní zvonky ve školách a v továrnách se rozběhly stroje. Vrátil se všední den. Můžeme už bilancovat. Co Vánoce? Jaké byly?

Číst dál
Svatá banda

Svatá banda

Druhým rokem mám tu čest být členem jablonecké farnosti. Poohlédnu-li se zpět na cestu, kterou se ubíralo mé chápání našeho farního společenství, napadá mě biblický verš Ex 19,6. Zde Bůh nazývá tehdejší věřící lid svatým pronárodem, hruběji „svatou bandou“ (hebr. goj kadoš).

Číst dál
Jsem středem vesmíru

Jsem středem vesmíru

My lidé máme nepříjemný zlozvyk stavět do centra dění sebe. Je to vcelku pochopitelné a mnozí se nad tím ani nepozastaví. Vychází to koneckonců z přirozenosti člověka, jehož hlavním úkolem bylo přežít a případně zajistit, aby jeho rod přežil i po něm.

Číst dál
Jílek mámivý nebo plevel?

Jílek mámivý nebo plevel?

Krásné Ježíšovo podobenství o plevelu (Mat 13, 24–30), který roste společně s pšenicí, a chudák zemědělec řeší, jak se k tomu postavit, by totiž mělo doslova znít „Podobenství o jílku mámivém“. Tak lze totiž přesněji přeložit řecké slovo „zizani“, které onen plevel označuje.

Číst dál
Kněz

Kněz

„Kněz je láska Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.“ To znamená: V knězi a skrze kněze chce Kristus, Syn Boží, který se stal člověkem, nadále působit ve světě pro spásu duší.

Číst dál
Jako laň…

Jako laň…

„Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po Tobě, Bože.“ Překrásný biblický starozákonní žalm č. 41, který se zpívá nejen na Bílou sobotu, ale i na pohřbech.

Číst dál
Nezapomeň snít

Nezapomeň snít

V roce 1996 vyšla v naší farnosti péčí nakladatelství Civitas sídlícího tehdy na janovské faře stejnojmenná knížka. Šlo o překlad titulu pro mladé Vergiss das Träumen nicht od manželů a rodičů čtyř dětí Hanse a Marie-Therese Kuhn- Schädlerových, působících ve švýcarské katolické církvi v oblasti vzdělávání. Co to má společného s námi?

Číst dál
Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Mnozí mají výčitku svědomí, že přehlíželi páteční posty – v závodní jídelně se o dni, kdy si připomínáme Ukřižování Páně, třeba oblažili řízkem a tento defekt kajícnosti pak nevyrovnali, jak katechismus stanovuje, ani dobrým skutkem ani modlitbou.

Číst dál
Rouhal se!

Rouhal se!

Takový byl výrok velekněze, když Ježíš na jeho výzvu a zapřísahání vyznal, že je Mesiáš, Spasitel a Syn Boží. „Rouhal se, nač ještě potřebujete svědky.“ (Mat 26,65).

Číst dál
O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

Přislíbil jsem Farnímu listu úvodník, nechal ho na poslední chvíli a teď nastala Popeleční středa, což je pro psaní úvodníků velmi hloupý den. Hrozí, že si jakožto člověk zdevastovaný dvanácti hodinami hladu, vybiji hněv na čtenářích, a hrozí to tím spíš, že jsem byl letos zklamán popelcem. Zatoužil jsem ho totiž dostat taky. Jenže sám sobě ho farář udělit nemůže.

Číst dál
12