V sobotu 29. července 2023 od 10 hodin se bude opět po třech letech konat svatoanenská poutní mše v kostele sv. Anny. Jde o nejbližší sobotu k datu 26. 7., což je v církevním kalendáři připomínka sv. Anny a jejího manžela Jáchyma. 

Poutní bohoslužba

Mše bude obětována za naše mladé poutníky do Lisabonu na setkání mládeže s papežem Františkem. Na podporu cesty bude určen i výnos sbírky. Symbolická bude přítomnost relikviáře sv. Krescencie, jejíž rodiště Kaufbeuren a sesterskou farnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Neugablonz poutníci navštíví již v pondělí 30. července.

Mši bude celebrovat P. Michael Bresan, lužickosrbský farář „na odpočinku“ z Ostritz (hornolužickosrbsky Wostrowc, česky Ostřice) v Horní Lužici (spolková země Sasko) na hranici s Polskem, nedaleko slavného kláštera St. Marienthal. Bohoslužbu povede lužickosrbsky, místa zvláště důležitá pro porozumění budou v češtině (biblická čtení, homilie, přímluvy). P. Bresana jsme pozvali, aby dále pěstoval tradici „poutních kazatelů“, tedy kněží, kteří přijíždějí obohatit naše společenství o jiné myšlenky a nové podněty, vycházející z jim vlastního prostředí.
P. Michael Bresan patří mezi velké osobnosti katolické církve v sousedním Sasku a přátele Čechů (stejně jako dalších národností). Často bývá v Hejnicích, nejdůležitějším poutním místě našeho regionu. V loňském roce 24. června oslavil ve své bývalé farnosti Nebelschütz zlaté kněžské jubileum, tedy 50 let od svěcení v roce 1972, které přijal v Drážďanech v nynější katedrále z rukou biskupa Gerharda Schaffrana.

Michael Bresan v Hejnicích na česko-německé mši ke svátku Navštívení P. Marie. Němečtí rodáci udržují „staré“ datum tohoto svátku. Na snímku P. Bresan zcela vpravo, směrem doleva P. Markus Blümel, P. Michael Dittrich, P. Stefan Ott, zcela vlevo jáhen ze Žitavy. Hlavní celebrant, P. Martin Leitgöb CSsR, farář ze Schönenbergu, Ellwangen, současný provinciál redemptoristů v Německu, na fotografii není. Foto: Petr Bíma 

K pouti vydává naše farnost další památeční „svatý obrázek“ se sv. Annou a P. Marií. O drobné poutní pohoštění se postarají ochotné farnice. Text poutní homilie P. Bresana bude na web přidán po mši.

Kostel sv. Anny v Jablonci

V minulých letech nebylo možné v kostele sv. Anny pořádat bohoslužby ani koncerty zejména kvůli letním výtvarným výstavám, které svým mobiliářem plně obsadily kostelní loď. Tradice poutních bohoslužeb do tohoto bývalého farního kostela města Jablonec nad Nisou obnovuje naše farnost od jeho opravy v letech 2005–2006. Samotná poutní tradice byla v Jablonci přerušena z více důvodů. Jedním z nich byl pokles významu kostela sv. Anny po roce 1932, kdy byl vysvěcen nový farní děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí a hlavní bohoslužby se přesunuly tam. Skutečnou likvidační ranou byl ale až poválečný vývoj - nejprve byli v letech 1945–1946 z Jablonce z rozhodující části „odsunuti“ původní obyvatelé německého jazyka a následně po roce 1948, resp. od roku 1950 nevybíravě likvidovány veřejné církevní aktivity i celý církevní život. Kostel sv. Anny byl zcela uzavřen v sedmdesátých letech a od té doby chátral a byl vandalsky ničen. V rámci opravy historického jádra města v letech 2004–2006 byl po dohodě mezi děkanstvím a městem, se souhlasem biskupa Josefa Koukla bezúplatně převeden do vlastnictví města. Byla to podmínka pro to, aby bylo možné použít dotace i na jeho opravu, na kterou místní církev dlouhodobě neměla sílu ani prostředky. Nebyl tehdy tzv. „odsvěcen“; zůstal nadále vysvěceným liturgickým prostorem, přestože běžné vybavení bylo v rámci rekonstrukce odstraněno pro zchátralost a neúměrnou finanční náročnost opravy. Bohoslužby je v něm možné pořádat i nadále na základě smlouvy o převodu uzavřené mezi farností a městem Jablonec nad Nisou

Svatoanenský koncert

V úterý 25. července, v předvečer svátku sv. Anny a Jáchyma, bude od 17 hodin, v kostele sv. Anny koncert v rámci cyklu Jablonecké hudební úterky. Se slavnostním programem vystoupí vynikající hudebníci Jiřina Marešová – varhany a Martin Petrák – fagot. Vstupné dobrovolné v doporučené výši 100 Kč. Organizátoři děkují městské organizaci Kultura Jablonec p. o. za laskavé poskytnutí kostela a varhan pro tento koncert.

Borek Tichý