Letošní Noc kostelů (proběhla v pátek 2. 6. 2023) jsme připravili společně s dalšími církvemi sdružení Jablonecká ekumena a městem, které je vlastníkem nejstaršího jabloneckého kostela sv. Anny. Program byl propagován společným plakátem, a to včetně kostela sv. Václava v sousedním Rychnově. Programy pro děti, komentované prohlídky, beseda, koncerty, improvizační varhanní meditace, možnost setkání s duchovními i domácími farníky, nebo „jen“ otevřený prostor pro vlastní nikým nerušené ztišení – to vše bylo možné zažít. První z míst, modlitebna Českobratrské církve evangelické, se otevřelo již v 16 hodin a jako poslední zavíral po 23. hodině chrám Dr. Farského Církve československé husitské.

 

komentovaná prohlídka (foto Plaček)

 

Tradičně největší zájem byl o hudbu, spojení nevšedního prostoru a tónů láká nejen starší generaci. I letos poprvé zařazené komentované prohlídky na předem vybraná témata k historii kostelů nebo jejich konkrétního vybavení (u nás to byl vznik oltáře-pomníku obětí první světové války, příběh opravy varhan, či problémy se stavbou největšího kostela) si našly motivované zájemce. Na dvou místech vystoupila Capella Rederna, liberecká hudební skupina zabývající se interpretací staré hudby dob středověku, renesance a baroka.

 

varhanní hudba (foto Svátková)

 

Pro uspokojení zájemců o statistiku lze uvést, že letošní (agregovaná) návštěvnost se pohybovala kolem 700 osob. Na adresu „počtářů“ je však vhodné říci: Kdo se již nějakou dobu pohybuje kolem Noci kostelů, ví, že i kdyby akce potěšila jen pár lidí, tak má smysl. Pokud se ovšem najdou lidé ochotní kostel otevřít a návštěvníky doprovázet tak, aby si po návštěvě mohli pomyslet třeba, že „barák vypadá zvenčí vážně, ale ti lidi vevnitř byli fajn“.

 

Capella Rederna ve Sv. Anně (foto Foršt)

...a také v Janově (foto Fořt)

 

Nejtěžší u podobných akcí bývá právě najít vhodné pořadatele, kteří obětují svůj čas. Jejich přítomnost nejen že umožní prostory otevřít i mimo bohoslužby, ale také potkat v nich někoho, kdo není pouhý hlídač, ale svůj vztah k místu dokáže předat pestré směsici návštěvníků, jejichž motivace k návštěvě těchto „svatých“ míst je velmi rozmanitá.

 

Otevřeno bylo i v Rýnovicích (foto Waistauerovi)

 

Celostátním a diecézním organizátorům patří dík za koordinaci, společnou platformu, propagaci, poskytnutí propagačních médií a pomůcek a podporu akce osobní radou i formou sdílení zkušeností.

Borek Tichý

Svíčky (foto Svátková)