Nevšední kulturní a emocionální zážitek v sobotu zažili příznivci sborového zpěvu, kteří zavítali do rychnovského kostela. Ten hostil hudební těleso Vokál klub, který letos slaví již své 18. narozeniny! Čím je Vokál klub tak výjimečný? Vokál klub totiž funguje při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Jeho členové se i přes svůj zrakový handicap sjíždějí na zkoušky z celé republiky do Prahy, a to pravidelně každý měsíc. Aby si mohli společně zazpívat, váží dalekou cestu z Tábora, Šumperka, Karlových Varů, Jihlavy, Zlína, Nové Paky, či Rychnova. Někteří z nich mají vystudovanou konzervatoř, takže se notové zápisy učí přímo v Braillově písmu, jiní jsou odkázáni na svou paměť a sluch.

Jedním ze sbormistrů je i Olga Valentová, která se do Rychnova provdala ze Strážnice, proto má k muzice velmi blízko. Ta je zároveň i uměleckou vedoucí Rychnovského tria a aktivní členkou SONS. A právě paní Valentová přišla s myšlenkou uspořádat koncert Vokál klubu v kostele sv. Václava v Rychnově.

I přesto, že v sobotu 21. 5. panovalo krásné počasí, do rychnovského kostela zavítalo zhruba 70 návštěvníků, a to nejen z řad místních, ale i z nedalekého Jablonce a Liberce. Přišli cíleně a těšili se na nevšední zážitek. A zklamáni určitě nebyli. Svědčí o tom vyžádaný 3násobný přídavek! V rámci koncertu zazněla Mozartova klasika, ale i spirituály, chorály ve staroslověnštině, hebrejštině, či angličtině. V podání Tomáše Hnízdila na příčnou flétnu za doprovodu Jiřího Synáka na klávesy zazněla Gounodova Ave Maria, jež mnohé dojala k slzám.

Zpěváci ocenili skvělou atmosféru, která byla umocněna krásnou akustikou barokního svatostánku a věří, že v Rychnově nezpívali naposledy.

Hana Herkommerová, Rychnov
Foto: Helena Kočová 

další fotografie v galerii