Kalendář akcí a událostí farnosti

Duben 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 4. postního týdne
 • 09:00 Adorace
  Adorace
  • 09:00 - 16:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Po mši svaté následují litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a požehnání

 • 16:30 Křížová cesta
  Akce
  • 16:30 - 17:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

    

2sobota 4. postního týdne
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

    

 • 08:00 duchovní obnova
  Akce
  • 08:00 - 12:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Duchovní obnova s P. Tomášem Enderlem. Koná se v kostele a na faře.

   

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • farní kostel Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou

    

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

    

35. NEDĚLE POSTNÍ
4pondělí 5. postního týdne
5úterý 5. postního týdne
6středa 5. postního týdne
7čtvrtek 5. postního týdne
8pátek 5. postního týdne
9sobota 5. postního týdne
10Květná (pašijová) neděle
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou

    

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Žehnání ratolestí začíná již v 9:00 v kostele svaté Anny. Poté následuje průvod městem do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kde bude mše svatá.

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • kaple Nejsvětější Trojice, Rádlo

    

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

    

11pondělí Svatého týdne
12úterý Svatého týdne
13středa Svatého týdne
14Zelený čtvrtek
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Mše svatá s připomínkou Poslední večeře Páně a umýváním nohou. Poté následuje adorace v Getsemanské zahradě. 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou

    

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 22:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Adorace v Getsemanské zahradě

15Velký pátek
16Bílá sobota
 • 08:00 Breviář
  Akce
  • 08:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Modlitba se čtením a ranní chvály

 • 08:00 Adorace
  Adorace
  • 08:00 - 18:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Možnost tiché modlitby u Božího hrobu

 • 12:00 Breviář
  Akce
  • 12:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Modlitba uprostřed dne.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce nad Nisou

  Velikonoční vigilie

 • 20:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 20:00
  • děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

  Obřady Velikonoční vigilie a křest katechumenů. 

 • 20:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 20:00
  • farní kostel Navštívení Panny Marie, Lučany nad Nisou

  Velikonoční vigilie.

17Zmrtvýchvstání Páně
18pondělí v oktávu velikonočním
19úterý v oktávu velikonočním
20středa v oktávu velikonočním
21čtvrtek v oktávu velikonočním
22pátek v oktávu velikonočním
23sobota v oktávu velikonočním
242. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
25sv. Marka, evangelisty
26úterý 2. velikonočního týdne
27středa 2. velikonočního týdne
28sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30sv. Zikmunda, mučedníka