Dobrý den, vážení přátelé,
 
dovolte mi, abych Vás, po 2 letech, snad opět tradičně, pozval na Farní ples mladoboleslavské farnosti. Rád bych Vás pozval jménem našeho komunitního spolku Paškál i jménem svým.
Ples se uskuteční v sobotu 11. 2. 2023 od 19 hodin v sále Taneční školy Zita v Mladé Boleslavi, náměstí Míru 26.
K tanci a poslechu bude hrát, stejně jako v minulém ročníku, kapela Triwoly, mimo jiné s živým bubeníkem.
Vstupenky budou letos prodávány v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie vždy v neděli po obou dopoledních mších svatých u stolku uprostřed kostela. (Počínaje nedělí 22. 1. 2023 a konče nedělí 5. 2. 2023.) Lístky je možné také rezervovat na telefonním čísle 773 565 563 / 730 869 452 nebo přes e-mail farniplesmb@gmail.com. Online rezervační systém letos bohužel nedokážeme zajistit.
Standardní cena lístku bude 350 Kč. S ohledem na dramaticky zvýšené náklady plesu oproti předchozím ročníkům budeme rovněž nabízet sponzorské lístky za 450 Kč. (Dobrodinci, kteří se rozhodnou podpořit ples sponzorskými lístky, budou odměněni modlitbami z řad organizátorů a farníků.)
Farní ples 2023 přinese rovněž velkou změnu v pojetí tomboly. Rozhodli jsme se omezit tombolu pouze na 10 vhodných cen, které si na rozdíl od mnohých jiných budete přát vyhrát. Nebudeme tak letos vybírat žádné ceny do tomboly. Věřím, že tento model nejen pochopíte, ale hlavně uvítáte.
 
Robert Fiedler