Program tvoří přednášky plné osobních svědectví a modliteb za účastníky. Seminář je vhodný skutečně pro každého. Jelikož na Slovensku je seminář známý již od roku 2008 a mnozí zažili uzdravující lásku Boha Otce, zveme srdečně všechny, kterým pozvání rezonuje v srdci. Svědectví účastníků ze Slovenska najdete na webu seminarotcovosrdce.sk. 

Pro Jablonec tým Otcova Srdce pro Čechy vytvořil kratší program, který je možné absolvovat za víkend. Začátek je v pátek večer a program končí nedělním obědem. Přihlášení je důležité, abychom povolali dostatečně velký tým přímluvců a aby byl prostor pro osobní modlitbu. Jedním z členů týmu je i opat Želivského kláštera, p. Tadeáš Robert Spišák.


Pátek 3. 2.
18,00 Večeře
18,45 Úvod, představení týmu OS
19,00 Adorace s chválami
20,00 Téma 1- Cesta srdce
21,30 Konec

Sobota 4. 2.
9,00 Chvály
9,30 Téma 2 – Návrat domů
10,30 Osobní modlitební služba
11,00 Přestávka
11,30 Téma 3 – Falešný obraz Boha Otce
12,30 Oběd
14,30 Téma 4 – Hněv a odpuštění
15,30 Osobní modlitební služba
17,30 Mše svatá
18,15 Večeře
19,00 Adorace s chválami
20,00 Konec

Neděle 5. 2.
9,00 Chvály
9,30 Mše svatá
10,30 Přestávka
11,00 Téma 5 – Sirotek a syn
12,00 Svědectví + závěr
13,00 Oběd

Malé změny v programu jsou vyhrazeny. Případné dotazy zodpoví Albína Horáková na emailu: seminarotcovosrdce@seznam.cz nebo na tel. č. 737 230 349.