Čím více se vzdalujeme poválečným událostem, tím méně je zřejmé kdysi silné propojení obyvatel Jablonce s jejich příbuznými a přáteli, kteří nuceně odešli do Německa, zejména v Kaufbeuren-Neugablonz. Díky tomu, že vyznáváme „společenství svatých“, jde o skutečnost sice neviditelnou, ale nesmazatelnou. Viditelné vyjádření dostalo toto duchovní spojení v roce 2019, kdy naše farnost obdržela od kláštera františkánek v Kaufbeuren darem relikvii sv. Krescencie. Tato barokní světice je i dnes považována za mocnou ochránkyni svého rodného města: z doby druhé světové války je jí připisována ochrana před leteckými nálety, které se z různých záhadných důvodu neuskutečnily, ale také za patronku od nás vyhnaných obyvatel, kteří mají  její relikvii rovněž ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Neugablonz.
 
Její domovský klášter v Kaufbeuren si dvakrát ročně velkoryseji připomíná svoji slavnou sestru a představenou. Jednak koncem dubna, kdy je slavnou mší svatou v městském kostele sv. Martina s hojnou účastí spolků připomínáno narození sv. Krescencie pro nebe (zemřela 5. dubna 1744, ale pro zamezení kolize s velikonočním obdobím jsou oslavy přesunuty na poslední dubnovou neděli a datum tedy není pevné). A jednak vždy 25. listopadu, kdy večerní mše svatá se světelným průvodem připomíná její svatořečení v roce 2001.
 
V Jablonci se k některé z těchto příležitostí připojujeme již po několik let i my, letos rovněž přesně 25. listopadu, tedy páteční mší svatou v 17.00 hodin. Vytvoříme tím duchovní společenství s obyvateli města Kaufbeuren a jeho klášterem (https://www.crescentiakloster.de/index.html). 
 
Připomínku svaté Krescencie v Jablonci můžeme považovat rovněž za výraz společenství s františkány obecně. Jejich spiritualita pěstovaná v klášterech v Hejnicích a Turnově ovlivňovala v minulosti celý náš region. Z Jablonce se do Hejnic, tohoto snad nejmalebnějšího kouta Jizerek konaly hojně navštěvované poutě.
 
Jako památka na letošní mši  vzniká další „svatý“ obrázek s jedním z výroků této pozoruhodné a moudré ženy.
 
Borek Tichý