Srdečně zveme děti na náboženství, které se bude letos vyučovat v těchto skupinách:

  • 1. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 16:30–17:30
  • 2. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 15:30–16:30
  • děti po 1. sv. přijímání, v pátek 14:15–15:15
  • příprava na 1. sv. přijímání, v pátek 15:30–16:30

Děti přihlaste, i když vám navrhovaný termín nevyhovuje, určitě vymyslíme alternativu. Náboženství je povinná součást vzdělání pokřtěného dítěte.

Přihlášky jsou k dispozici v kostele, vyplněné je přineste, prosíme, do sakristie, nebo na faru. Zároveň je možnost stáhnout si přihlášku zde a poslat ji mailem na adresu: fara@farnostjablonec.cz.