Srdečně zveme v sobotu 17. září 2022 od 18 hodin do lučanského kostela Navštívení Panny Marie na koncert komorní hudby. Účinkuje NiTrio: Šárka Petříková – housle, Eva Prchalová – příčná flétna a Ondřej Valenta – varhany Schiffner, cembalo. Na programu hudba J. S. Bacha, J. J. Ryby a dalších. 

Na varhany zahraje varhaník a regenschori při Královské kolegiální kapitule na pražském Vyšehradě Ondřej Valenta, který mezi lety 2014 a 2019 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u Ivany Bažantové a hře na klavír u Jany Macharáčkové. Ve studiu hry na cembalo pokračuje i nadále na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Moniky Knoblochové.  Je vyhledávaným spoluhráčem s pěvci, instrumentalisty, sbory i orchestry. Vystoupil již například s Českým národním symfonickým orchestrem nebo Karlovarským symfonickým orchestrem. Intenzivněji spolupracuje především s flétnistkou Evou Prchalovou a houslistkou Šárkou Petříkovou, s nimiž založil soubor NiTrio V jeho podání se rozezní lučanský nástroj, který pro lučanský kostel dodal pražský stavitel těchto hudebních nástrojů Karl Schiffner v roce 1889.

Šárka Petříková, která v lučanském kostele zahraje na housle se hře na tento nástroj začala věnovat v šesti letech pod vedením violoncellisty Stanislava Sůvy na ZUŠ Jabloňové v Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již za dob studia na základní umělecké škole se s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i mezinárodních. Po úspěšném přijetí na Pardubickou konzervatoř zde studovala čtyři roky ve třídě Jiřího Chuchválka. Zbývající dva roky šestiletého studia konzervatoře dokončila v Praze na Státní konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V roce 2013 byla přijata na studium na HAMU, kde započala studium pod vedením Jiřího Panochy, primária světoznámého Panochova kvarteta. V roce 2018 zde dokončila navazující magisterské studium u profesora Jindřicha Pazdery. V současné době se soustředí na sólovou i komorní hudbu. Založila kvarteto Hanse Krásy, které mimo jiné zahrálo v lučanském kostele Navštívení Panny Marie před lety v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Je členkou orchestru národního divadla.

Flétnistka Eva Prchalová pochází z Liberce, kde se již od dětství věnovala hře na hudební nástroje a zpěvu. Od šestnácti let působila v mezinárodním studentském orchestru Europera. Po ukončení gymnázia byla přijata ke studiu příčné flétny do třídy Jana Riedlbaucha na pražskou konzervatoř a vedlejšího oboru varhan u profesora Hory, díky čemuž se seznámila s mnoha varhaníky, se kterými dodnes spolupracuje. S varhaníkem Ondřejem Valentou vystupuje jako duo či společně s houslistkou Šárkou Petříkovou jako komorní soubor NiTrio. Zkušenosti s komorní hudbou načerpala také v dechovém kvintetu, díky kterému mimo jiné vystoupila v rámci festivalu Pražské jaro. Je doktorandkou Ústavu hudební vědy FF UK v Praze.

 

Protože varhany v lučanském chrámu nejsou v kondici, která by umožňovala plnohodnotný koncertní zážitek, přiveze si Ondřej Valenta i svoje cembalo. Přesto se i místní varhany do koncertu zapojí. Je to nástroj dvoumanuálový, s kuželkovými vzdušnicemi a mechanickou trakturou. Byly postaveny pražským varhanářem Karlem Schiffnerem. Hrával na ně i kdysi proslulý a dnes téměř zapomenutý varhaník, a všestranný hudebník, sbormistr a regenschori Jovita (Josef) Richter (1871 Ryžovna/Seifen okr. Jáchymov – 1958 Schwäbisch Gmünd). Tento rodák z Krušnohoří studoval na pražské konzervatoři v letech 1890-1893, mj. i u Antonína Dvořáka. Po vojenské službě v Terezíně, kde byl jmenován kapelníkem bataliónu, byl převelen do Kotoru, kde ze své 32členné kapely vychoval nejlepší hudební těleso v regionu. Zde začal také komponovat. První samostatné místo dostal právě v Lučanech, kde jako ředitel kostelního kůru, hudební pedagog, kapelník a sbormistr působil do roku 1914, kdy byl povolán na vyhlášenou německou hudební školu v Přísečnici (Pressnitz). V Lučanech se rovněž oženil s Amalií Posseltovou a stal se s ní důležitou oporou hudebního spolkového života – mezi lety 1897 až 1914 přivedl zejména pěvecký spolek Liederkranz k mimořádném rozkvětu. Složil zde také svoji oblíbenou mši pro varhany, která se pak v kostele sv. Ignáce v Chomutově dočkala více než padesáti repríz.

Není divu, že 130 let je na stavu varhan znát. Bylo by krásné, kdyby se mohly znovu rozeznít v původním zvuku, nicméně v první řadě bude potřeba dokončit naléhavější a dlouhodobě rozpracované opravy kostela. 

Pravidelné koncerty v lučanském chrámu mají být důstojnou připomínkou kdysi bohatého hudebního života Lučan a povzbuzením pro další úsilí v tomto směru.

Koncert se navíc symbolicky koná v den, kdy si Jablonec nad Nisou připomíná hodnotu historického odkazu minulých generací - Den evropského dědictví. Výborná akustika chrámu spolu s uměním mladých interpretů jsou zárukou mimořádného zážitku. Těšíme se na všechny hudbymilovné i zvídavé návštěvníky. 

Koncert se koná za podpory Města Lučany a lučanské farnosti a dobrovolné vstupné v doporučené výši 100 Kč bude použito na opravu lučanského kostela.

Pozvánka pořadatele: https://www.lucany.cz/mesto/aktuality-1/nitrio-v-lucanskem-kostele-navstiveni-panny-marie-564cs.html

Borek Tichý

 

Plakát (pdf) ke stažení.