V neděli 19. června přijalo poprvé Eucharistii 20 dětí. Pro naše rodiny i celou farnost to byl slavný den. Některé děti na tuto svátost čekaly a připravovaly se již druhý školní rok kvůli přerušení příprav pandemií.


V sobotu před slavností poprvé přistoupily ke svátosti smíření i se svými rodiči a dalšími přítomnými. Samotná slavnost proběhla při hlavní mši svaté v krásně vyzdobeném kostele. Děti přišli podpořit svojí přítomností též jejich křestní kmotři a mnozí příbuzní. Závěrečné agapé, ale i přípravy a organizace slavnosti byly příležitostí ke sblížení rodin dětí. Modleme se za tyto děti i nadále, aby vytrvaly v upřímném vztahu s Ježíšem po celý život.

Text: Lída Macková
Foto: Zbyněk Pavienský (galerie)

 

První Svaté přijímání 2022