V sobotu 14. května se nás vydalo celkem 38 poutníků pěšky do Hejnic, k Panně Marii, prostřednici všech milostí.

Putovali jsme ve dvou skupinách, po dvou cestách. Zcela neplánovaně jsme se během poutě potkali a pokračovali část cesty společně. Spolu jsme se i pomodlili slavný růženec. Naším cílem byla mše svatá v16 hodin v bazilice. Skupinka mládeže, která šla delší trasu, si svou pouť ještě prodloužila a měla zpoždění. Nakonec jsme se ale všichni šťastně shledali v Hejnicích.

Do mše svaté, kterou pro nás sloužil P. Štěpán Smolen, jsme přinesli Pánu své radosti i starosti, blízké, za které jsme putovali i celou naši farnost. Kratší varianty poutě se účastnily také rodiny. Děti si přišly na své i díky hrám, které je i při únavě ke konci poutě udržely v dobré náladě.

Díky organizátorům a těšíme se na příští pouť!

Lída Macková