Ve varhanářské dílně v Bautzen finišují důkladné opravy dílů a částí našich varhan. Nyní probíhá nejsložitější část prací v dílnách, tedy kompletní restaurování hracího stolu varhan. Proto jsme se rozhodli dílnu navštívit a podívat se, jak práce probíhají. Cesty se účastnil P. Štěpán Smolen za farní úřad, tedy jako zástupce investora, dále pan Radek Rejšek, který je organologem a kampanologem Litoměřické diecéze zodpovědným za odbornou stránku věci, za Nadační fond Jablonecké varhany předseda dozorčí rady pan Jaromír Drábek a Jiří Kreisel. Byli jsme seznámeni s průběhem oprav, prošli jsme dílny a viděli složitou a precizní práci varhanářů. Skvělým průvodcem nám byl pan Jiří Kocourek z firmy Hermann Eule Orgelbau, který nám věnoval svůj čas a trpělivě odpovídal na naše zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se i postup prací, které budou probíhat od května v našem děkanském kostele. Zatím vše nasvědčuje, že se podaří varhany znovu rozeznít na podzim tohoto roku. Více informací a další fotografie z dílen naleznete na www.jabloneckevarhany.cz.