Program duchovní obnovy, která se bude konat v sobotu 2. dubna pod vedením P. Tomáše Enderleho, děkana z Poličky:

 

8:00 mše svatá

9:00 1. promluva

10:00 občerstvení a možnost svátosti smíření

11:00 2. promluva

12:00 diskuse 

13:00 krátká adorace a požehnání

 

První a poslední bod programu bude v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vše ostatní na faře.