Jednou špatnou odpovědí je nechat svou duši obsadit nepřítelem – tj. přimrznout k televizi a internetu, krmit se zde hrůzami a postupně bobtnat rozhořčením a hněvem.


Jinou špatnou odpovědí je zkoušet zlo ignorovat. V den, kdy Putinova vojska vtrhla na Ukrajinu, se v mešních textech četlo varování pro lhostejné: „Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež.“(Jk 5,5). Je samozřejmě možné takto kolem své duše nebo kolem své domácnosti vystavět vysokou zeď a za ní se skrýt ve zdánlivém bezpečí různých utěšovadel a zábav.

K takové dezerci z bojiště však nejsme povoláni o nic víc než k planému vzteku. Křesťanovým úkolem je válčit – a to zbraněmi, které mu vložil do rukou sám Pán.

Tváří v tvář těm, kdo vidí nepřítele ve svém bližním, můžu pozvednout zbraň svaté zpovědi a vyznat vlastní vinu.

Tváří v tvář těm, kdo chtějí svou mocí dobývat cizí území, můžu bezmocnému Bohu dovolit dobýt území mé duše – tím že ho, třeba i ve všední dny, v eucharistii přijmu.

Tváří v tvář těm, kdo křičí propagandistická hesla, mohu denně zmlknout nad slovy Písma svatého. Tváří v tvář těm, které ovládla geopolitická žravost, mohu skrz půst nechat svou duši hladovou po Hospodinu.

Tváří v tvář těm, kdo stavějí sebe sama na trůn, mohu v eucharistické adoraci padnout na kolena před skutečným Králem.

Tváří v tvář těm, kdo svou rukou chmatají po cizím majetku, mohu skrz almužnu z vlastního rozdávat.

Kdykoliv dám Kristu svůj hlad a svou bídu, dávám mu prostor, aby ve mně zpřítomnil své vítězství.

Kdykoliv se stanu o trochu víc svatým, táhnu ke svatosti celý svět, protože neexistuje žádné soukromé dobro a žádné soukromé zlo. I ty nejskrytější myšlenky a skutky buď vedou svět k Bohu, nebo jej od něj odvracejí.

Kéž na bojišti postní doby vybojujeme pro Pána v první řadě sebe, aby skrz nás rozšířil svou vládu.

Odevzdávejme do jeho rukou také naše katechumeny. Týdny před křtem bývají obvykle spojeny s velkým duchovním zápasem. Postavme se modlitbou po bok těm, kdo letos touží přistoupit k Prameni věčného života. Jmenují se Laďka, Katka, Tereza, Viktor, Martin a Richard.