Blog farnosti

Adventní obnova

Adventní obnova

Zveme všechny na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. MUDr. Jiří Korda, farář ve Zruči nad Sázavou, donedávna na Lhotce v Praze. 

Číst dál
Svatá Krescencie v Jablonci

Svatá Krescencie v Jablonci

Čím více se vzdalujeme poválečným událostem, tím méně je zřejmé kdysi silné propojení obyvatel Jablonce s jejich příbuznými a přáteli, kteří nuceně odešli do Německa, zejména v Kaufbeuren-Neugablonz. Díky tomu, že vyznáváme „společenství svatých“, jde o skutečnost sice neviditelnou, ale nesmazatelnou.

Číst dál
 Finis coronat opus (Konec korunuje dílo)

Finis coronat opus (Konec korunuje dílo)

Jsou za námi dvě události, které jistě přinesly radost všem, kteří po dlouhý čas sledovali dění kolem varhan. Světící mší svatou v neděli 6. listopadu a o dva dny později koncertem, který byl prostě nazván První koncert, se uzavřelo období pěti let práce Nadačního fondu jablonecké varhany.

Číst dál
Pomoc bosým karmelitkám

Pomoc bosým karmelitkám

Komunita sester karmelitek po roce opět pořádá sbírku na stavbu kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února.

Přispět je možné zde: https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech.

Více informací najdete zde: www.karmeldrasty.eu.

Mše svatá a koncert

Mše svatá a koncert

Jsou před námi dvě velké události, spojené s varhanami v našem děkanském kostele.

V neděli 6. listopadu při hlavní mši svaté budou zrekonstruované varhany vysvěceny. Hlavním celebrantem světicí mše bude litoměřický biskup Jan Baxant. Mše začíná o půl desáté dopoledne a varhany se v kostele znovu rozezní po tříleté odmlce.

Číst dál
Zbytečné varhany?

Zbytečné varhany?

Trvalo to pět let, stálo to šest milionů a k čemu to všechno bylo? Copak by nám nestačily elektrické klávesy za pár tisíc? Yamaha by se pěkně píchla do elektřiny a o doprovod ke mši by bylo postaráno.

Číst dál
Jdeme do finále

Jdeme do finále

Ve farním kostele probíhají poslední práce, spojené s restaurováním. Varhany již hrají a probíhá poslední náročná etapa, intonace varhan. Vše se chystá na mši svatou s posvěcením varhan po jejich tříletém restaurování

Číst dál
Jak se Jablonec vydal za Václavem

Jak se Jablonec vydal za Václavem

Dne 28. září slaví česká země svátek svatého Václava. Při pohledu na zavřené obchody a hospody usoudila naše farnost, že nejspíš nezbude nic lepšího, než se vydat na pouť.

Číst dál
Resilience

Resilience

Resiliencí obvykle rozumíme „psychickou“ houževnatost, nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se s „ranami osudu“, dobře žít a jednat navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům (z Wikipedie). 

Číst dál
Pouť k svatému Václavu

Pouť k svatému Václavu

Srdečně zveme na pěší pouť do Rychnova. Sraz je na Horním náměstí v Jablonci v 10.30, mše svatá v kostele sv. Václava v Rychnově se koná ve 14 hodin. Trasa je tentokrát pouze sedm kilometrů. Přijďte podpořit farní akci svou účastí a vyprosit si Boží požehnání na přímluvu svatého Václava.

Týden modliteb za požehnání městu a kraji

Týden modliteb za požehnání městu a kraji

TÝDEN MODLITEB ZA POŽEHNÁNÍ MĚSTU A KRAJI


Pondělí 19. září od 18 hodin
Pravoslavná církev, chrám Pokrovu Matky Boží, Vrkoslavice (kaple sv. Jana Nepomuckého)


Úterý 20. září od 18 hodin
Starokatolická církev, kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové


Středa 21. září od 18 hodin
Církev bratrská, modlitebna, Smetanova 26


Čtvrtek 22. září od 18 hodin
Českobratrská církev evangelická, modlitebna, Pod Baštou 10


Pátek 23. září od 17 hodin
Církev římskokatolická, u kříže na Královce


Žehnáním přímých se město pozvedá (Př. 11,11a)

Poděkování za pomoc

Poděkování za pomoc

Zveřejňujeme poděkování od Ivana Makaryshkyna tak, jak ho zaslal otci Štěpánovi.

Číst dál
O Faráři arském, plešatých andělech a personální podvýživě

O Faráři arském, plešatých andělech a personální podvýživě

Není to ani čtrnáct dní. Zmateně jsem se toulal ulicemi města Villefranche-sur-Saone a přemítal, kudy k Arsu. Mapu jsem neměl, chytrý telefon taky ne a na domorodce se mi koktat nechtělo.

Číst dál
Oprava varhan finišuje

Oprava varhan finišuje

Středa 24. srpna 2022 je dalším červeně zapsaným datem v kronice opravy varhan. Tento den se vrátily z Bautzen zpět prospektové píšťaly po důkladné opravě.

Číst dál
Náboženství pro školní rok  2022/23

Náboženství pro školní rok 2022/23

Srdečně zveme děti na náboženství, které se bude letos vyučovat v těchto skupinách:

  • 1. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 16:30–17:30
  • 2. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 15:30–16:30
  • děti po 1. sv. přijímání, v pátek 14:15–15:15
  • příprava na 1. sv. přijímání, v pátek 15:30–16:30

Číst dál