Blog farnosti

Nezapomeň snít

Nezapomeň snít

V roce 1996 vyšla v naší farnosti péčí nakladatelství Civitas sídlícího tehdy na janovské faře stejnojmenná knížka. Šlo o překlad titulu pro mladé Vergiss das Träumen nicht od manželů a rodičů čtyř dětí Hanse a Marie-Therese Kuhn- Schädlerových, působících ve švýcarské katolické církvi v oblasti vzdělávání. Co to má společného s námi?

Číst dál
Kačerovna 2023

Kačerovna 2023

Milí rodiče, stále váháte, zda přihlásit děti na Farní stanový tábor?

Číst dál
Pozvánka na letní tábor v Osečně

Pozvánka na letní tábor v Osečně

I letos pro Vaše ratolesti máme připravený tradiční letní tábor v Osečné.

Číst dál
Farní stanový tábor Kačerovna 2023

Farní stanový tábor Kačerovna 2023

Důležitá informace k přihláškám na farní stanový tábor Kačerovna 2023 

Číst dál
Pozvánka na benefiční koncert

Pozvánka na benefiční koncert

Bosé karmelitky z Drast zvou na benefiční koncert Hradišťanu.

Číst dál
Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Mnozí mají výčitku svědomí, že přehlíželi páteční posty – v závodní jídelně se o dni, kdy si připomínáme Ukřižování Páně, třeba oblažili řízkem a tento defekt kajícnosti pak nevyrovnali, jak katechismus stanovuje, ani dobrým skutkem ani modlitbou.

Číst dál
Setkání varhaníků litoměřické diecéze

Setkání varhaníků litoměřické diecéze

V sobotu 22. dubna 2023 se u našich varhan setkalo asi 25 varhaníků z celé diecéze na pravidelném setkání, které pořádá pan Radek Rejšek, diecézní organolog. Pozval také tři významné (a lákavé) hosty, kteří měli co říci.

Číst dál
Farní pouť do Horní Police

Farní pouť do Horní Police

Zveme na farní pouť do Horní Police.

Číst dál
Rouhal se!

Rouhal se!

Takový byl výrok velekněze, když Ježíš na jeho výzvu a zapřísahání vyznal, že je Mesiáš, Spasitel a Syn Boží. „Rouhal se, nač ještě potřebujete svědky.“ (Mat 26,65).

Číst dál
Fara v Osečné

Fara v Osečné

Nabízíme volné termíny pro letní pobyty na faře v Osečné (červen - září), informace a kontakt zde.

Jarní koncert duchovní hudby

Jarní koncert duchovní hudby

Zveme na jarní koncert duchovní hudby pěveckého sboru Ještěd pod vedením Marka Müllera. Koncert se koná v sobotu 25. března 2023 od 17 hodin.

Číst dál
Víkendovka pro děti

Víkendovka pro děti

Víkendovka pro děti proběhne na faře v Příchovicích od 24. 3. do 26. 3. 2023.

Číst dál
Duchovní obnova

Duchovní obnova

Zveme na postní duchovní obnovu s P. Milošem Kabrdou.

Číst dál
O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

Přislíbil jsem Farnímu listu úvodník, nechal ho na poslední chvíli a teď nastala Popeleční středa, což je pro psaní úvodníků velmi hloupý den. Hrozí, že si jakožto člověk zdevastovaný dvanácti hodinami hladu, vybiji hněv na čtenářích, a hrozí to tím spíš, že jsem byl letos zklamán popelcem. Zatoužil jsem ho totiž dostat taky. Jenže sám sobě ho farář udělit nemůže.

Číst dál
Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Od první postní neděle mají mladí možnost začít duchovní přípravu na Světové dny mládeže, které proběhnou v první polovině srpna tohoto roku v Lisabonu. Mottem, které bude celé setkání provázet, je biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1, 39)

Číst dál