Blog farnosti

Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Mnozí mají výčitku svědomí, že přehlíželi páteční posty – v závodní jídelně se o dni, kdy si připomínáme Ukřižování Páně, třeba oblažili řízkem a tento defekt kajícnosti pak nevyrovnali, jak katechismus stanovuje, ani dobrým skutkem ani modlitbou.

Číst dál
Setkání varhaníků litoměřické diecéze

Setkání varhaníků litoměřické diecéze

V sobotu 22. dubna 2023 se u našich varhan setkalo asi 25 varhaníků z celé diecéze na pravidelném setkání, které pořádá pan Radek Rejšek, diecézní organolog. Pozval také tři významné (a lákavé) hosty, kteří měli co říci.

Číst dál
Farní pouť do Horní Police

Farní pouť do Horní Police

Zveme na farní pouť do Horní Police.

Číst dál
Rouhal se!

Rouhal se!

Takový byl výrok velekněze, když Ježíš na jeho výzvu a zapřísahání vyznal, že je Mesiáš, Spasitel a Syn Boží. „Rouhal se, nač ještě potřebujete svědky.“ (Mat 26,65).

Číst dál
Fara v Osečné

Fara v Osečné

Nabízíme volné termíny pro letní pobyty na faře v Osečné (červen - září), informace a kontakt zde.

Jarní koncert duchovní hudby

Jarní koncert duchovní hudby

Zveme na jarní koncert duchovní hudby pěveckého sboru Ještěd pod vedením Marka Müllera. Koncert se koná v sobotu 25. března 2023 od 17 hodin.

Číst dál
Víkendovka pro děti

Víkendovka pro děti

Víkendovka pro děti proběhne na faře v Příchovicích od 24. 3. do 26. 3. 2023.

Číst dál
Duchovní obnova

Duchovní obnova

Zveme na postní duchovní obnovu s P. Milošem Kabrdou.

Číst dál
O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

Přislíbil jsem Farnímu listu úvodník, nechal ho na poslední chvíli a teď nastala Popeleční středa, což je pro psaní úvodníků velmi hloupý den. Hrozí, že si jakožto člověk zdevastovaný dvanácti hodinami hladu, vybiji hněv na čtenářích, a hrozí to tím spíš, že jsem byl letos zklamán popelcem. Zatoužil jsem ho totiž dostat taky. Jenže sám sobě ho farář udělit nemůže.

Číst dál
Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Vstaň! – Duchovní příprava na SDM

Od první postní neděle mají mladí možnost začít duchovní přípravu na Světové dny mládeže, které proběhnou v první polovině srpna tohoto roku v Lisabonu. Mottem, které bude celé setkání provázet, je biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1, 39)

Číst dál
Změna termínu tábora v Osečné

Změna termínu tábora v Osečné

Vážení rodiče, termín farního tábora, který je pořádán na faře v Osečné se změnil na červenec, od 13. 7. do 23. 7. Omlouváme se za případné komplikace. Termín Kačerovny zůstává…

Vedoucí tábora   

Číst dál
Svátek Panny Marie Lurdské

Svátek Panny Marie Lurdské

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Číst dál
Postní kapky 2023

Postní kapky 2023

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA.

Číst dál
Věrohodnost

Věrohodnost

V hlavě mi i po asi deseti letech utkvělo podobenství nedávno zemřelého papeže Benedikta XVI., civilním jménem Josefa Ratzingera, k jeho knize „Úvod do křesťanství“. 

Číst dál
Pozvánka na farní ples mladoboleslavské farnost

Pozvánka na farní ples mladoboleslavské farnost

Na farní ples mladoboleslavské farnosti zve pan Robert Flieder.

Číst dál